|  DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA  

Prijava

  Medpodjetniški izobraževalni center (MIC)

  Praktično izobraževanje je pomemben sestavni del poklicnih in strokovnih programov. Praviloma se opravlja na šolskem posestvu oz. na Medpodjetniškem izobraževalnem centru.

  Medpodjetniški izobraževalni center (MIC): Vodja: Jože Podgoršek
  Tel.:   07 3934 733, Fax: 07 3934 710, e-pošta: joze.podgorsek@grm-nm.si
  Razvojno-raziskovalni inštitut Grm (v okviru MIC-a)

  Za izvajanje vseh dejavnosti ima šola v sklopu organiziranosti MIC, v katerega so vključeni šolsko posestvo, Hiša kulinarike in turizma z butično prodajalno, šolska prodajalna Ljubljana (Plečnikove arkade), prodajalna Srebrniče in učni obrati. Šolsko posestvo sestavljajo različne dejavnosti po deloviščih: reja krav – mlečna pridelava, reja mlade živine – prireja mesa in telic, reja konj (vzreja, dresura, učenje jahanja), reja avtohtone pasme Krškopoljskega prašiča, pridelava osnovne krme (pašništvo, travništvo, pridelava koruze za silažo in zrnje, pridelava mnogocvetne ljuljke, pridelava leguminoz, pridelava ječmena), poljedelstvo (pridelava merkantila – krompir, ječmen, tritikale, rž, oves, koruza), poskusništvo (poljščine, travinje, vrtnine, sadjarstvo, govedoreja), reja malih živali (perutnina, drobnica), čebelarstvo, sadjarstvo (kolekcije, proizvodni nasad), vrtnarstvo (pokrite površine – sadike, njivske površine – zg. krompir, čebula, kumare, zelje), cvetličarstvo in aranžerstvo (balkonsko cvetje, enoletnice, sezonske dekoracije in zasaditve, urejanje vrtov), vinogradništvo in kletarstvo, gozdarstvo, dopolnilne dejavnosti, pletarstvo, osnovna obdelava lesa, popravila mehanizacije ...), gospodinjstvo (kuharstvo, vlaganje sadja in zelenjave ...), predelava sadja in zelenjave, predelava mleka (skuta, jogurti, sir).

  Učni obrati predstavljajo obrat predelave sadja/zelenjave, lesa, živinorejski obrat goveje živine, živinorejski obrat konjereje, obrate skladišč, hladilnic v Srebrničah in trženja, vinogradniški obrat z vinsko kletjo, obrat vrtnarstva in cvetličarstva s plastenjaki, steklenjaki in namakalno infrastrukturo, obrat za vzdrževanje golf igrišč in pridelavo tepihov na Strugi, gozdarski obrat s predelavo lesa, gostinsko-učni obrat Hiša kulinarike na Glavnem trgu (slaščičarna, bistro, restavracija, učne delavnice).  

  Učni obrati predelave sadja/zelenjave, cvetličarstva z aranžerstvom ter skladiščnimi prostori s hladilnicami so bili uničeni v požaru. V drugi polovici leta 2020 smo začeli z gradnjo novega objekta, ki ga bomo pričeli  postopoma uporabljati v šolskem letu 2022/23.

  Vse dejavnosti MIC-a (šolskega posestva, obratov in partnerjev) so organizirane tako, da služijo svojemu osnovnemu namenu, in sicer vzgoji in izobraževanju. To pomeni, da so tudi v proizvodnem smislu organizirane tako, da se preko njih uresničujejo temeljni cilji vzgoje in izobraževanja, pridobivanje znanj in spretnosti za potrebe kmetijstva, podeželja, gostinstva in turizma. Ta znanja in spretnosti se pridobivajo na različnih deloviščih.